Crossover Cebu 90.7
DYAG Hapi Radio 1125Khz
Wave 891 DWAV 89.1 MHz
Smooth FM 89.9MHz Cebu